Marijuana

Maruana emi wan drug we I save damagem helt blo yu, famili mo komuniti blo yu.  
Kipim or Salem Maruana I save mekem man iko lo kalapus blo 20yia or payem faen blo 200 thousand vatu.